BIP
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz
Wojskowe nieruchomości zabytkowe

Wykaz wojskowych nieruchomości zabytkowych – 31 WOG Zgierz

 

1.    Parafia Wojskowa p.w. Św. Jerzego w Łodzi, ul. Jerzego 9 (wybudowana w 1990 roku)

 

Historia

Cerkiew garnizonowa św. Aleksego

Pomysł budowy wojskowej cerkwi zrodził się dla uczczenia 37. Jekatierynburskiego Pułku Piechoty, który stacjonował w Łodzi od 1863 roku i obchodów setnej rocznicy jego powstania obchodzonej w 1896 roku. Komitet budowy świątyni został założony w 1894 roku, a na jego czele stał gubernator piotrkowski. Stworzenie planów zlecono Franciszkowi Chełmińskiemu, który ukończył je wiosną 1895 roku. Budowę rozpoczęto w tym samym roku, a ukończono rok później. Cerkiew została poświęcona 27 listopada 1896 roku. Budynek składał się z dwóch części – sakralnej na planie kwadratu (obecne prezbiterium) oraz ujeżdżalni (obecna nawa).

 

 

 

Kościół św. Jerzego

Po odzyskaniu niepodległości cerkiew stała się własnością kościoła katolickiego i utworzono przy nim parafię wojskową. Zlikwidowano cebulaste hełmy, nadające rosyjski charakter świątyni. Najprawdopodobniej w 1920 roku do kościoła sprowadzono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, którą koronowano po raz pierwszy w 1926 roku, jako Hetmankę Żołnierza Polskiego. Podczas II wojny światowej kościół zmieniona na ujeżdżalnię. W 1946 roku dzięki ks. płk. Włodzimierzowi Ławrynowiczowi świątynia stała się kościołem filialnym parafii św. Józefa i siedzibą duszpasterstwa wojskowego. W 1990 roku biskup polowy Sławoj Leszek Głódź erygował przy kościele parafię wojskową. 8 września 1996 roku bp Sławoj Głódź dokonał rekoronacji obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. 27 czerwca 1998 przed kościołem został odsłonięty pierwszy łódzki pomnik papieża Jana Pawła II.

 

 

Wnętrze

Kościół jest halowy (jednonawowy), przykryty dwuspadowym dachem; we wschodniej części znajduje się kruchta, z tablicami pamiątkowymi, nad którą znajduje się empora z organami.

W połowie długości budynku zostały ustawione ołtarze boczne z obrazem św. Józefa

z Dzieciątkiem i Matki Bożej. Prezbiterium – dawna część sakralna cerkwi znajduje się

w zachodniej części świątyni (od strony ulicy) z ołtarzem głównym, za którym znajduje się zakrystia. W kościele znajdują się modernistyczne witraże według projektu salezjanina, księdza Tadeusza Furdyny, wykonane przez Z. Kośnickiego. Przedstawiają one sceny ze Starego

i Nowego Testamentu. W kościele stoi również stara ambona.

 

 

Ołtarz główny

Ołtarz główny, w stylu bizantyjskim, jest pozostałością prawosławnego ikonostasu. Główne miejsce zajmuje Obraz Matki Boskiej Hetmanki Żołnierza Polskiego. Obraz może być przysłaniany obrazem św. Jerzego – kopią dzieła Juliusza Kossaka. W ołtarzu znajdują się również ikony Ostatniej Wieczerzy, chusty św. Weroniki oraz gipsowe rzeźby czterech Ewangelistów.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych