BIP
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz
Infrastruktura

Kierownik Infrastruktury - mgr Wojciech KARASIEWICZ

KONTAKT:

tel. 261 442 120

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych