BIP
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz
Logistyka

 

Szef Logistyki - ppłk Marek LITKE

KONTAKT:

tel. 261 442 145

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych