BIP
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz
Rejon odpowiedzialności 31 WOG
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych