BIP
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz
Rys historyczny


Rys historyczny 31 WOG Zgierz

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu jest wojskową jednostką budżetową sformowaną na podstawie decyzji Nr Z-105/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od dnia 21 marca 2011 r. rozpoczęło się formowanie 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, który został podporządkowany 3 Regionalnej Bazie Logistycznej.

 

Początek historii 31 WOG to wyznaczenie na stanowiska z dniem 21.03.2011 roku:

            - Komendant                                                 - płk Robert NOWICKI;

            - Zastępca Komendanta                                - ppłk Zdzisław FRĄTCZAK;

            - Szef Wydziału Administracyjnego             - mjr Dariusz GARSTKA;

            - Szef Wydziału Technicznego                      - mjr Robert WIŚNIEWSKI.

 

Kolejni żołnierze wyznaczeni byli na stanowiska z dniem 09.05.2011 roku:

            - Główny Księgowy Szef Finansów             - ppłk Andrzej JOPEK;

            - Szef Logistyki                                             - ppłk Artur HEJDE;

            - Szef Wydziału Materiałowego                    - mjr Paweł GRAD.

 

Pierwsi pracownicy wojska zatrudnieni w 31 WOG to:

- 01.05.2011r. - Radca Prawny                                  - Paweł Mada;

- 09.05.2011r. - Pełnomocnik OIN                            - Dariusz STEFAŃSKI;

- 01.07.2011r. – Kierownik Sekcji Personalnej         - Bożena WICIK;

- 01.07.2011r. – 61 pracowników wojska likwidowanego GOM.

 

Kolejni pracownicy wojska 31 WOG przyjmowani byli z likwidowanych oddziałów gospodarczych w okresie od sierpnia do grudnia 2011r.

 

Od 2011 – 31 WOG – powstał po przejęciu funkcji oddziału gospodarczego z likwidowanych Oddziałów Gospodarczych (GOM- Zgierz, 1dlot-Leźnica Wlk, 7 dlot – Nowy Glinnik, 7 bkpow – Tomaszów Maz., WCKMed – Łódź. Przejął również zadania likwidowanych WAK-ów – Łódź, Kutno, Leźnica Wlk., Nowy Glinnik, Tomaszów Maz., i Zgierz oraz zadania jako OG po likwidowanej 3 RBM Łódź.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych